giasutienphong.com.vn
Lần đầu tiên 1 bạn sinh viên bị mất tiền phí đóng gia sư
Hồi xưa, Ad xinh đợp là SV HCMUSSH nói theo tên khoa học là ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn. Có lần nhận lớp dạy của 1 trung tâm gia sư ở Thủ Đức (hồi đó Ad chưa biết gia sư Tiên Phong là cái trung tâm ở hóc bà tó nào). AD sẽ kể lại 1 trường hợp mà AD đã bị mất tiền phí đóng như thế nào. Câu chuyện ly kỳ lắm nghen