gianphoisgtech.com
Giàn phơi gắn tường
Giàn phơi gắn tường (xếp tường) là sản phẩm tối ưu cho những hộ gia đình có diện tích nhỏ, sản phẩm xếp ngang này rất dễ ràng đưa ra ,thu vào mà không chiếm nhiều diện tích.