geraiku.store
Sambal Belgi Sambangi London – Geraiku Store
Belum lama setelah Sambal Belgi dirubah dan dipermak kemasannya serta mereknya oleh Geraiku, ia pun mulai melanglang buana dengan persinggahan perdananya di London, UK