georgianadanila.com
Raiul meu - Georgiana Dănilă
Liniște în suflet Ordine în gând Iubire pretutindeni Raiul meu pe pământ! Foto: Tănasa Constantin