gamalaptop.vn
Cục Hàng không cấm mang máy tính MacBook Pro 15 lên máy bay..!!!
Cục Hàng không cấm mang máy tính MacBook Pro 15 lên máy bay. Hành khách và thành viên tổ bay không được mang theo các mẫu MacBook Pro 15" SX 09/2015-2/2017.