friskole.hawkantsboern.dk
Arbejdsdag for Hawkantsbørn - Hawkantsbørn Friskole
Så samler vi kræfterne og indbyder alle familier i Hawkanstbørn til fælles arbejdsdag fredag d. 10. maj 2019 fra eftermiddag – kl. 20.