fpttelecom.net
FPT Play BOX là gì ? Trải nghiệm sau 1 năm sử dụng sản phẩm
Giới thiệu về sản phẩm truyền hình internet FPT play BOX phiên bản 2018 , hỗ trợ video 4k . Trải nghiệm về sản phẩm, sự thay đổi phiên bản 2018 sau hơn 1 năm sử dụng . Khách hàng đăng ký Online được giảm 1 triệu , miễn phí NGOẠI HẠNG ANH mùa 2017 - 2018