fpttelecom.net
COMBO truyền hình FPT và cáp quang FPT năm 2018 - Lắp mạng FPT - Công ty Cổ phần Viễn thông FPT || FPT Telecom
Năm 2016 FPT telecom phát triển vững mạnh trở thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất tại Việt Nam. Với mục tiêu mang internet tới trường học, bệnh viện và khối doanh nghiệp thuộc nhà nước vốn đang sử dụng đường truyền cáp đồng còn hạn chế. FPT đã hoàn thiện việc [...]