fpthcm.net
Truyền hình FPT " lên đời " chuẩn HD cho hàng loạt kênh quốc tế - FPT Telecom HCM
Truyền hình FPT ” lên đời ” hàng loạt kênh quốc tế SD lên chuẩn nét HD hoàn toàn miễn phí cho khách hàng bắt đầu áp dụng trên toàn hệ thống truyền hình FPT từ ngày 13/04/2018. Các nhóm kênh được nâng cấp : Nhóm kênh phim : HBO, Fox Movies, Max by HBO …