fluke.com.vn
Fluke 3540 FC - Máy phân tích công suất điện 3 pha 3540 FC - FLUKE.COM.VN
Máy phân tích dòng điện ba pha Fluke 3540 FC đo tải một pha hoặc ba pha, giám sát các thông số điện truyền qua Fluke Connect. Máy phân tích công suất điện 3 pha Fluke 3540 FC giúp kiểm tra và giám sát chất lượng điện toàn diện.