fluke.com.vn
Module đo điện áp Fluke V3001 FC - FLUKE.COM.VN
Fluke V3001 FC là mô đun hỗ trợ đo điện áp có khả năng kết nối không dây và hỗ trợ Fluke Connect. Module đo điện áp Fluke V3001 FC có khả năng đo lên tới 1000V dòng DC. Nó vừa có chức năng ghi và lưu tới 65000 bài đọc, lại vừa có thể sử dụng như một máy đo điện áp độc lập cũng như một phần trong hệ thống.