fluke.com.vn
Đồng hồ vạn năng FLuke 87V
Đồng hồ vạn năng FLuke 87V - Đo điện áp AC/DC, đo dòng AC/DC, đo điện trở, tụ điện, liên tục. True RMS AC current, hàng chính hãng Fluke