fluke.com.vn
Đồng hồ vạn năng FLuke 179 (1000V/10A)
Đồng hồ vạn năng FLuke 179 đo điện áp AC/DC 1000V, đo dòng AC/DC 10A, đo điện trở, điện dung, kiểm tra diode, tần số, liên tục và đo nhiệt độ tiếp xúc