fluke.com.vn
Camera nhiệt Fluke TiX501 độ phân giải 640 x 480, 60 Hz
Camera nhiệt Fluke TiX501 chụp ảnh nhiệt độ nét cao chụp ảnh gần và xa 640 x 480, 60 Hz màn hình xoay 240 độ. Máy ảnh nhiệt Fluke TiX501 dùng trong công nghiệp và nơi nguy hiểm. Hỗ trợ truyền dữ liệu qua Fluke Connect