fluke.com.vn
Camera nhiệt Fluke TiS10
Camera nhiệt Fluke TiS10. Sử dụng để chụp ảnh các vật thể dưới dạng nhiệt, độ phân giải 80x60 (4.800 pixel), ảnh hiển thị rõ nét