flf.vn
Workshop: Rủi ro kinh doanh online
Làm giàu nhờ vào kinh doanh online trên mạng xã hội nhìn thì đơn giản nhưng vẫn tồn tại những rủi ro không ngờ, những kĩ năng để tránh và vượt qua rủi ro khi kinh doanh online là vô cùng cần thiết. Cùng với sự phát triển của mạng xã h