flf.vn
WORKSHOP: TÀI SẢN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - VẤN ĐỀ PHÁP LÝ MÀ STARTUP PHẢI BIẾT
Trong những năm gần đây, phong trào StartUp diễn ra khá mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, tỉ lệ thành công của các dự án StartUp không cao, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của StartUp và một trong số các các nguy