flf.vn
Mô hình hoạt động của FLF
First Legal Force (FLF) – Tổ chức tiên phong liên kết tất cả Tổ chức hành nghề Luật sư (TCHNLS) có kinh nghiệm hoạt động trong nhiều lĩnh vực pháp lý, trên khắp mọi vùng miền trong cả nước.FLF & các TCHNLS cung cấp các giải pháp t