flf.vn
Hà Nội cấm xe máy vào năm 2030 như thế nào
Hà Nội sẽ cấm xe máy vào năm 2030 không được hoạt động trên địa bàn các quận nội thành. Xe máy đã trở thành phương tiện chính của người Việt Nam. Vậy để cấm xe máy khu vực trung tâm, Hà Nội phải đáp ứng 50% nhu cầu đi lại