flf.vn
Giá trị cốt lõi của FLF
Giá trị cốt lõi của First Legal Force ( FLF) Giá trị cốt lõi nội tại First Legal Force: – Thượng tôn pháp luật và những giá trị ứng xử trong kinh doanh; – Lắng nghe và thấu hiểu tâm lý khách hàng; – Khẳng định sự khác biệt t