flf.vn
Cách ‘đọc vị’ các cuộc điện thoại lừa đảo
Hiện nay, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại trở nên đáng quan ngại khi vẫn còn nhiều trường hợp xảy ra và chưa có dấu hiệu giảm. Số điện thoại lừa đảo thường có dấu (+) ở đầu, nếu bạn bất ngờ bị “công an