fisa.vn
Nước mắm Tam Tài 30 đạm chỉ sử dụng cá cơm | Fisa.vn
Nước mắm Tam Tài 30 đạm không sử dụng các lọai cá tạp khác để chế biến nước mắm 40 đạm, chỉ sử dụng lọai cá cơm, tạo cho sản phẩm có màu đỏ đẹp, mùi thơm đặc trưng.