fisa.vn
Mắm tôm PT Fisaco | Fisa.vn
Mắm tôm khi làm không cẩn thận sẽ lẫn cát, cá, rác, sử dụng nguồn tôm, ruốc ươn, mùi khán, thời gian ủ chín sớm để bán gấp thu hồi vốn , nên chất lượng không ngon , ăn vào dễ bị ảnh hưởng đến đường tiêu hóa.