fisa.vn
Khô mực Phan Thiết loại trung, phơi thủ công, không chất bảo quản | Fisa.vn
Khô mực phan thiết loại trung làm từ Mực ống được đánh bắt xa bờ tại biển Phan Thiết, phơi thủ công gia truyền, không chất tẩy trắng. Khoảng 35-40 con/kg