fisa.vn
Khô mực Phan Thiết (loại 1) | Fisa.vn
Khô mực phan thiết fisa làm từ Mực Ống được đánh bắt xa bờ tại biển Phan Thiết - Mũi Né, công theo phương pháp gia truyền của ngư dân. Khoảng 20-22 con/kg