fel.edu.vn
[SỰ THẬT]Thảo đường khang có tốt không? giá bán, tác dụng, cách dùng
Thảo đường khang dùng cho người bệnh đang bị đái tháo đường: cả bệnh nhân đang ở tuyp I, tuyp II và bệnh nhân bị đái tháo đường mạn tính.