farmerspace.co
เวียดนามส่งข้าวพันธุ์ใหม่ คุณภาพดี นุ่ม ราคาถูก ตีตลาดจีน
สมาคมผู้ส่งออกข้าวฯหวั่นข้าวไทยเสียส่วนแบ่งตลาด หลัง “เวียดนาม” ส่งข้าวขาวพันธุ์ใหม่ 5451 คุณภาพดี-นุ่ม-รา