farmerspace.co
หมูขุนสบายใจ เลี้ยงอาหารผสมสมุนไพร สร้างรายได้พอเพียง
ช่วงเกษตรทำเงิน วันนี้จะพาไปดูตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูที่เชียงใหม่ ซึ่งเคยเลี้ยงหมูกับบริษัทใหญ่ แต