farmerspace.co
"ผักกูด" ผลิตผลการเกษตรที่ส่งรีสอร์ทและตลาดสด
โดยธรรมชาติของผักกูดที่มีลักษณะเหมือนเฟินคือชอบขึ้นอยู่ที่ริมน้ำ แต่ไม่ชอบน้ำท่วมขัง มีใบเป็นแผงรูปข