fanrang.vn
Hộp Cơm Tự Huỷ Sinh Học 450 ml - Easy Green CO Ltd
Tên sản phẩm: Hộp Cơm Tự Huỷ Sinh Học 450 ml. Nguyên liệu: 100% Bột Giấy từ Cây Bạch Đàn Kích thước: 125 x 174 × 49 (14/35)(mm.) Chứng nhận sản phẩm: EU Res AP, GMP, BAC (upgrade from FDA). HỘP CƠM VĂN PHÒNG GIÁ SỈ – HỘP CƠM VĂN PHÒNG LÀM BẰNG GIẤY – HỘP …