f20beauty.com
Thác khói trầm hương chú tiểu bên thác đá
Tiểu cảnh thác khói trầm hương chú tiểu bên vách đá được làm hoàn toàn bằng gốm tráng men bóng màu hổ phách cho cảm giác nhẹ nhàng tinh tế