f20beauty.com
Chậu cây chiêu tài, tài vận hanh thông - Trang trí phong thủy
Không chỉ làm đẹp nhà hay văn phòng, châu cây phát tài phát lộc này sẽ giúp gia chủ luôn may mắn và thịnh vượng, tiền vào "như nước" quanh năm suốt tháng.