escolaestevebarrachina.cat
Inauguració Biblioteca Escola Esteve Barrachina
Aquest passat divendres vàrem obrir, per primer cop d'aquest curs, la nostra biblioteca. Gairebé, com assenyala el cartell, podem dir que és una inauguració
admin