englishcourses.edu.vn
Vì sao học phát âm theo từ điển vẫn gặp khó khăn khi nghe? | englishcourses.edu.vn
Tra từ điển không đủ để bạn nghe được một từ trong câu bởi chúng có nhiều cách phát âm, chưa nói tới hiện tượng đồng hóa hay nuốt âm.