englishcourses.edu.vn
Tục ngữ về tình yêu trong tiếng Anh | englishcourses.edu.vn
Khi muốn nói vẻ đẹp nằm trong mắt kẻ si tình, người Anh sử dụng câu tục ngữ “beauty is in the eye of the beholder”.