englishcourses.edu.vn
Từ vựng tiếng Anh về những môn thể thao mạo hiểm - Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản
"Bouldering" là môn leo núi trong nhà không dùng dây bảo hiểm, "skydiving" chỉ môn nhảy dù.