englishcourses.edu.vn
Từ vựng tiếng Anh về mỹ phẩm và dụng cụ trang điểm | englishcourses.edu.vn
Thỏi son là "lipstick", phấn má là "blush" và cây kẻ mắt là "eyeliner".