englishcourses.edu.vn
Từ vựng tiếng Anh về khuôn viên trường học - Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản
'Schoolyard' chỉ khu vực sân trường, 'the principal's office' là phòng hiệu trưởng, 'playground' chỉ sân chơi.