englishcourses.edu.vn
Từ vựng tiếng Anh dùng trong Toán hình học | englishcourses.edu.vn
"Diameter" là đường kính, "radius" bán kính, "Pyramid" là hình chóp trong khi "cube" chỉ khối lập phương.