englishcourses.edu.vn
Từ vựng tiếng Anh dành cho 'bà mẹ bỉm sữa' | englishcourses.edu.vn
Bỉm, kem chống hăm, bú bình, bú mẹ là những từ phổ biến với phụ nữ có con nhỏ. Vậy chúng đươc phát âm như thế nào?