englishcourses.edu.vn
Từ vựng chỉ đập trứng, cán bột, phết bơ trong tiếng Anh | englishcourses.edu.vn
Hãy làm quen với những động từ chỉ hành động quen thuộc trong nhà bếp qua hình ảnh dưới đây.