englishcourses.edu.vn
Trắc nghiệm các cặp từ tiếng Anh dễ nhầm lẫn - Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản
"That’s a lovely ____ you’re wearing". Từ còn thiếu là "broach" hay "brooch"?