englishcourses.edu.vn
Thử sức với 10 câu hỏi dễ nhất trong đề tiếng Anh thi THPT quốc gia - Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản
"Linda took great photos of butterflies while she ____ in the forest". Hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống.