englishcourses.edu.vn
Thành ngữ tiếng Anh với 'cow' | englishcourses.edu.vn
Khi muốn biểu lộ quá ngạc nhiên, bạn có thể nói "Holy cow"; khi diễn đạt cảm xúc tức giận, lo lắng trước vấn đề gì đó, hãy nói "Have a cow".