englishcourses.edu.vn
Tên tiếng Anh của các dịp lễ và sự kiện quan trọng | englishcourses.edu.vn
Ngày quốc tế lao động trong tiếng Anh là "Labor Day". "Thanksgiving" chỉ lễ tạ ơn.