englishcourses.edu.vn
Tám cách cải thiện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh | englishcourses.edu.vn
Bạn nên đọc về chủ đề yêu thích, chọn sách khó hơn trình độ tiếng Anh của bạn một đến hai bậc, chuẩn bị bút, sổ, từ điển để ghi chép, tra cứu.