englishcourses.edu.vn
Sự khác biệt giữa 'nice' và 'kind' | englishcourses.edu.vn
"Nice" không chỉ mang nghĩa là xinh đẹp mà còn chỉ cách cư xử lịch sự, có văn hoá; còn "kind" chỉ tâm tính bên trong nhiều hơn.