englishcourses.edu.vn
Sáu điều cần nhớ để nói tiếng Anh trôi chảy | englishcourses.edu.vn
Nếu bạn không phát âm đúng từ khoá, làm rõ trọng âm từ hay giữ hơi khi nói, người nghe có thể bị khó hiểu.