englishcourses.edu.vn
Phân biệt 'day after day', 'day-to-day' và 'day by day' | englishcourses.edu.vn
Day after day, day-to-day, day by day... có nghĩa lần lượt là hết ngày này qua ngày khác, hàng ngày, từ từ.