englishcourses.edu.vn
Nói tạm biệt trong tiếng Anh | englishcourses.edu.vn
Không phải trường hợp nào cũng có thể dùng câu tạm biệt đơn giản nhất là "good bye". Một số tình huống đòi hỏi bạn cần tinh tế hơn khi giao tiếp.